Mitt i det trolska Bergslagen

USKAVIGÅRDEN

Uskavigården ligger mitt i det trolska Bergslagen där naturen och den gamla bergbrytarkulturen finns precis utanför dörren.

1939 köptes gården av Ansgariföreningarna i mellansverige. Under de gångna åren har ägarstrukturen ändrats flera gånger och idag är Uskavigården en andelsförening med både privatpersoner och församlingar som ägare. Församlingarna tillhör mestadels Region Svealand inom Equmeniakyrkan.

Vi försöker att bevara gården och omgivningen så mycket som möjligt. Ständigt försöker vi att göra gården mer och mer miljövänlig och inbjudande för de människor som vill komma bort från stress och storstadsliv.

Uskavigården vill vara en plats där man kan vila ut, andas frisk luft och komma nära naturen. På Uskavigården står mötet mellan människor och mellan Gud och människa i centrum.

Vår Policy

Uskavigården vill vara en drogfri gård. Därför serveras ingen alkolhol på gården och våra arrangemang är alltid alkohol- och drogfria.

Vi vädjar till våra gäster att vara goda förebilder för de barn och ungdomar som bor på gården, genom ett ansvarsfullt förhållningssätt till alkohol.

Omfattande-folder.pdf

×

Uskavi - Då och Nu

Uskavigården historia

Ordet ”Uska” kommer från sjön Usken och ”Vi” kommer från det fornordiska namnet för mötesplats. Uskavi betyder mötesplats vid Usken. Sedan slutet av 30-talet har Uskavi varit en plats för människor att mötas på och en plats att möta Gud.

1907-1910 byggdes huvudbyggnaden Bergmannen och Uskavi sattes på kartan av Gruvdisponent Per Larsson. Sedan barnsben hade platsen vid sjön Uskens östra strand betytt mycket för Larsson. När han efter studier i Stockholm och praktik inom gruvindustrin i Amerika återvände till Sverige, kunde han äntligen förverkliga sin dröm att bygga sitt hus vid Uskavi. Per Larsson upplevde endast 10 månader i sin dröm innan han avled hösten 1917.

Fabrikör Karl-Arvid Pehrson (uppfinnare av Viking skokräm) köpte Uskavi att ha till sommarställe för sin stora familj med 8 barn. Efter att han omkommit i en bilolycka 1922 blev änkan Emma kvar i huset till alla barnen vuxit upp. 1938 valde Emma att sälja det stora sommarstället som familjen tillbringat somrarna i sedan 1917. Siggeboda 2:5, bestod 1938 av en huvudbyggnad om tre våningar och källarvåningar, en flygelbyggnad, två uthus och en jordkällare. Dessutom ingick en stor trädgård, parkområden och badstrand. Arealen var ca 25 tunnland, varav 20 var skog. Fastigheten var taxerad till 25.000 kr.

Det har gått över 75 år och Uskavigården är en av de få lägergårdar som fortfarande är i bruk. De senaste 5 åren har bestått av renovering i största möjliga mån. 2017 kan vi presentera ett Uskavi där samtliga boendeytor och faciliteter är nyrenoverade. Än finns mycket att utvecka, vilket vi gör i den största möjliga mån.

Tillgänglighet

Tillgänglighet - Kyrka

Kyrkan

I kyrkan hålls större evenemang som konserter och gudstjänster.

Lokalen är möblerad med stolar. En grusväg som övergår till en grusgång leder från Uskavis parkering, förbi Bergsmansgården ner till entrén. Gångvägen är kuperad och behöver du hjälp att ta dig till kyrkan kan du enkelt köra fram till entrén och bli avlämnad.

Kyrkdörren saknar elektrisk styrning men står öppen i samband med evenemang.

I kyrkan finns installerad hörselslinga som används vid publika evenemang.

Tillgänglighet - Restaurang

Restaurangen

I Bergsmansgården ligger verksamhetens restaurang. I restaurangen hålls mindre evenemang.

Lokalen är möblerad med bord och stolar och en grusväg leder från Uskavis parkering ner till restaurangen. Gångvägen är kuperad och vid behov kan du antingen köra fram till entrén och bli avlämnad eller parkera din bil utanför Bergsmansgården (fråga i receptionen var du kan ställa bilen).

Dörren saknar elektrisk styrning men står öppen i samband med evenemang.

Lokalen saknar hörselslinga.

Tillgänglighet - Toalett

Toaletter

Vid publika arrangemang erbjuder vi flera olika ställen där våra gäster kan gå på toaletten.

Det är toalettvagnen i anslutning till kyrkan, toaletterna i Bergmansgården och toaletterna vid campingköket.
Två av dessa platser har handikappanpassade toaletter. Dessa finns i Bergsmansgården och campingköket.

Toaletterna är anpassade för personer med rullstol. Har du något annat hjälpmedel, kontakta vår reception så hjälper vi dig efter bästa förmåga.

Tillgänglighet - Parkering

Parkering och gångvägar

Parkering sker på anvisad plats intill Tre Sjöars väg. Från parkeringen går du över vägen och upp till Bergsmansgården där vår reception är belägen.

Området på Uskavi är kuperat och gångvägarna är belagda med grus.

Behöver du hjälp att komma närmare en lokal finns det möjlighet att köra bil både till Restaurangen och till Kyrkan. Vid båda lokalerna finns möjlighet för avstigning men inte parkering. I anslutning till restaurangen kan du parkera på vändplanen vid Bergsmansgården. Prata med personalen i receptionen om var du kan parkera din bil.

Tillgänglighet - Skyltar

Skyltning

På gården finns tydliga skyltar som visar hur ni hittar till våra lokaler och var olika bekvämligheter som toaletter eller campingkök finns.

I receptionen finns möjlighet att få en karta över gården. Denna ger en överblick över området.

Uskavigården Kalender

Evenemang

Vi strävar efter att alla personer ska känna sig välkomna och inbjudna vid våra evenemang. Vi på gården försöker undvika att ha starka dofter i våra lokaler. Vi önskar därför att våra gäster också tänker på att starka dofter, som t.ex. parfym kan orsaka att andra personer inte kan delta på grund av allergi.

Innehåller ett evenemang starka dofter eller andra obehagliga upplevelser, t.ex. starkt eller blinkande ljus kommer detta att framgå av evenemangsbeskrivningen. Likaså kommer det framgå mer specifikt om ett evenemang erbjuder exempelvis syn- eller teckentolkning.

Boende

Samtliga av våra Strandstugor har handikappvänlig ramp upp till ytterdörren. Hälften av stugorna har breddad ingång till WC/dusch, allrum samt ett av sovrummen. Inga trösklar finns i stugorna. Duschen har draperi och är rymlig.

I Gruvfogden finns 2 rum som har breddade dörrar, WC och dusch till dessa rum är delad. Wc är handikappanpassad. Rummen ligger nära parkering. Det finns ramp ner till campingköket och de gemensamma duscharna.