Ordningsregler

Området

 

 • Det ska vara lugnt på området mellan 23:00-07:00.
 • Vi vädjar till våra gäster att vara goda förebilder för de barn och ungdomar som bor på gården, genom ett ansvarsfullt förhållningssätt till alkohol.
 • Ingen alkohol får konsumeras på offentliga områden.
 • Användning av droger är strikt förbjudet.
 • Rökning och användning av e-cigaretter är strikt förbudet i våra lokaler och fimpar lämnas endast i askkoppar. Vi ber gäster att endast röka vid anvisat område.
 • Husdjur är tillåtna men ägare skall;
  • Hålla djur kopplade/inhägnande på området (undantag vid djurbadplatsen).
  • Plocka upp efter djur.
 • Påfyllning av dricksvatten, tömning av gråvatten och sortering av sopor görs endast på markerande platser.
 • Grillning är tillåtet på anvisade platser. Grillkol och aska skall tömmas i avsedda tunnor vid sopstationerna.

Servicehus

 • Barn får inte uppehålla sig i servicehuset utan tillsyn.
 • Efter användning skall man plocka undan, diska och rengöra efter sig.
 • Porslin, kastruller m.m. får ej tas från servicehuset.
 • Möbler ställs tillbaka där de var.
 • Sopor sorteras i respektive kärl.
 • Mat och husgeråd lämnas bara på anvisad plats.
 • Uskavi ansvarar inte för mat lämnad i kyl och skåp. Varor ska märkas, fredagar gås kyl och frys igenom, det som ej är märkt eller om det är dåligt kastas.
 • Visa hänsyn till andra gäster.
 • Inga djur i servicehuset.
 • Det är ej tillåtet att röka, användning av e-cigarette, eller att dricka alkohol inne i byggnaderna.
 • Duschdraperier lämnas öppna efter dusch.
 • Skrapa undan vattnet efter du har duschat.
 • Skölj handfat efter användning
 • Uskavi ansvarar ej för personliga saker i omklädningsrummet.
 • Meddela receptionen om det är fullt i papperskorgen, slut på papper etc