Tillgänglighet i våra lokaler

Kyrkan
I kyrkan hålls större evenemang som konserter och gudstjänster.

Lokalen är möblerad med kyrkbänkar och en grusväg som övergår till en grusgång leder från Uskavis parkering, förbi Bergsmansgården ner till entrén. Gångvägen är kuperad och behöver du hjälp att ta dig till kyrkan kan du enkelt köra fram till entrén och bli avlämnad.

Kyrkdörren saknar elektrisk styrning men står öppen i samband med evenemang.

I kyrkan finns installerad hörselslinga som används vid publika evenemang.

Restaurangen
I Bergsmansgården ligger verksamhetens restaurang. I restaurangen hålls mindre evenemang.

Lokalen är möblerad med bord och stolar och en grusväg leder från Uskavis parkering ner till restaurangen. Gångvägen är kuperad och vid behov kan du antingen köra fram till entrén och bli avlämnad eller parkera din bil utanför Bergsmansgården (fråga i receptionen var du kan ställa bilen).

Dörren saknar elektrisk styrning men står öppen i samband med evenemang.

Lokalen saknar hörselslinga.

Toaletter
Vid publika arrangemang erbjuder vi flera olika ställen där våra gäster kan gå på toaletten.
Det är toalettvagnen i anslutning till kyrkan, toaletterna i Bergmansgården och toaletterna vid campingköket.
Två av dessa platser har handikappanpassade toaletter. Dessa finns i Bergsmansgården och campingköket.

Toaletterna är anpassade för personer med rullstol. Har du något annat hjälpmedel, kontakta vår reception så hjälper vi dig efter bästa förmåga.

Parkering och gångvägar
Parkering sker på anvisad plats intill Tre Sjöars väg. Från parkeringen går du över vägen och upp till Bergsmansgården där vår reception är belägen.

Området på Uskavi är kuperat och gångvägarna är belagda med  grus.

Behöver du hjälp att komma närmare en lokal finns det möjlighet att köra bil både till Restaurangen och till Kyrkan. Vid båda lokalerna finns möjlighet för avstigning men inte parkering. I anslutning till restaurangen kan du parkera på vändplanen vid Bergsmansgården. Prata med personalen i receptionen om var du kan parkera din bil.

Skyltning
På gården finns tydliga skyltar som visar hur ni hittar till våra lokaler och var olika bekvämligheter som toaletter eller campingkök finns.

I receptionen finns möjlighet att få en karta över gården. Denna ger en överblick över området.

Evenemang
Vi strävar efter att alla personer ska känna sig välkomna och inbjudna vid våra evenemang. Vi på gården försöker undvika att ha starka dofter i våra lokaler. Vi önskar därför att våra gäster också tänker på att starka dofter, som t.ex. parfym kan orsaka att andra personer inte kan delta på grund av allergi.

Innehåller ett evenemang starka dofter eller andra obehagliga upplevelser, t.ex. starkt eller blinkande ljus kommer detta att framgå av evenemangsbeskrivningen. Likaså kommer det framgå mer specifikt om ett evenemang erbjuder exempelvis syn- eller teckentolkning.

Kontakt
Har du några frågor är du välkommen att kontakta vår reception så hjälper de dig.

Informationen uppdaterades
2018-05-28