Uskavigården
Uskavigården

Ordet ”Uska” kommer från sjön Usken och ”Vi” kommer från det fornordiska namnet för mötesplats. Uskavi betyder mötesplats vid Usken. Sedan slutet av 30-talet har Uskavi varit en plats för människor att mötas på och en plats att möta Gud.

1907-1910 byggdes huvudbyggnaden Bergmannen och Uskavi sattes på kartan av Gruvdisponent Per Larsson. Sedan barnsben hade platsen vid sjön Uskens östra strand betytt mycket för Larsson. När han efter studier i Stockholm och praktik inom gruvindustrin i Amerika återvände till Sverige, kunde han äntligen förverkliga sin dröm att bygga sitt hus vid Uskavi. Per Larsson upplevde endast 10 månader i sin dröm innan han avled hösten 1917.

Fabrikör Karl-Arvid Pehrson (uppfinnare av Viking skokräm) köpte Uskavi att ha till sommarställe för sin stora familj med 8 barn. Efter att ha omkommit i en bilolycka 1922 blev änkan Emma kvar i huset till alla barnen vuxit upp. 1938 valde Emma att sälja det stora sommarstället som familjen tillbringat somrarna i sedan 1917. Siggeboda 2:5, bestod 1938 av en huvudbyggnad om tre våningar och källarvåningar, en flygelbyggnad, två uthus och en jordkällare. Dessutom ingick en stor trädgård, parkområden och badstrand. Arealen var ca 25 tunnland, varav 20 var skog. Fastigheten var taxerad till 25.000 kr.

Det har gått över 75 år och Uskavigården är en av de få lägergårdar som fortfarande är i bruk. De senaste 5 åren har bestått av renovering i största möjliga mån. 2017 kan vi presentera ett Uskavi där samtliga boendeytor och faciliteter är nyrenoverade. Än finns mycket att utvecka, vilket vi gör i den största möjliga mån.

Välkomna till Uskavi!

Vi möter era behov och ordnar det läger, släktträff, konferens ni önskar.

Uskavigården