Uskavi 75 år

Uskavigården
Uskavigården

Ordet ”Uska” kommer från sjön Usken och ”Vi” kommer från det fornordiska namnet för mötesplats. Uskavi betyder mötesplats vid Usken. Under 75 år har Uskavi varit en plats för människor att mötas på och en plats att möta Gud.

På våren 1938 bestämde sig fabrikör Karl-Arvid Pehrsons (uppfinnare av Viking skokräm) änka Emma att sälja det stora sommarstället som familjen tillbringat somrarna i sedan 1917. Siggeboda 2:5, bestod 1938 av en huvudbyggnad om tre våningar och källarvåningar, en flygelbyggnad, två uthus och en jordkällare. Dessutom ingick en stor trädgård, parkområden och badstrand. Arealen var ca 25 tunnland, varav 20 var skog. Fastigheten var taxerad till 25.000 kr.

Det har gått 75 år och Uskavigården är en av de få lägergårdar som fortfarande är i bruk. Vissa år har varit tuffa för verksamhet, men när vi tänker tillbaka och får höra alla de goda minnen och upplevelser som människor har haft på gården är allt jobb värt det.

Uskavigården