Bokningsregler gällande för grupper med +10 personer

Beställning och bekräftelse
Vid beställning skall du:
• Uppge gruppens och kontaktpersonens kontaktuppgifter.
• Uppge Ankomst- och avresedatum.
• Uppge antalet deltagare
• Uppge vilka ev. måltider som önskas
• Uppge ev. önskemål om aktiviteter
• Uppge vilka lokalbehoven är
• Uppge hur betalning skall ske
• Uppge om ni vill beställa städning eller städa själva.

Bekräftelse av bokningen sker skriftligt via mail
Bokningen är bindande för båda parter när bokningen har bekräftats av kunden.

Ankomst och avresa
De hyrda rummen/stugorna disponeras från 15:00 ankomstdagen. På avresedagen skall rummen/stugorna vara städade och utrymda senast kl 12.00 om inget annat är överenskommet.

Lokaler
Gruppen disponerar endast de lokaler som bokats i förväg.
Lokalerna skall vara städade och utrymda senast kl.15.00 avresedagen.

Servering
Är servering beställd ska antalet matgäster och allergier anges senast två veckor före ankomst. Det antal som då anges är det lägsta antalet vi tar betalt för.

Städning
Gruppens ledare ansvarar för att rum och lokaler som används är val städade. Städ material och städ instruktioner finns i respektive stuga/rum. Avprickningslista går att få i receptionen.

Städning och lakan ingår inte i logipriset men går att hyra på gården.
Slutstäd kostar 550 kr per stuga och 150 kr per rum.
En avgift på 1 500 kr tas ut om du inte städar eller om din städning inte är utförd enligt de instruktioner som finns i rummet.

Gällande Masmästaren kostar bokad städ 350 kr/timma. Icke bokad städ kostar 400 kr/timma.

Avbokning
Avbokning ska göras senast 60 dagar före ankomst därefter tas avbokningsavgift ut enligt nedan:
• Avbokning 60 till 30 dagar innan ankomst – Vi debiterar 30% av totalbeloppet
• Avbokning 29 till 14 dagar innan ankomst – Vi debiterar 50% av totalbeloppet
• Avbokning 13 till 0 dagar innan ankomst – Vi debiterar hela kostnaden

Skada
Uskavigården svarar för dig och dina ägodelar endast om skada vållats av vår personal.
Vid skadegörelse bli gruppen ersättningsskyldig. Uskavigården har rätt att avvisa de grupper som stör lugn och ordning.

Husdjur
Husdjur är endast tillåtet i vissa rum och stugor. Hundar skall hållas kopplade.

Kvarglömt
Kvarglömda saker och kläder förvaras en månad på Uskavigården. Därefter skänks de till välgörenhet.

Betalning
Uskavigården fakturerar i regel 7 dagar innan ankomst, med 10 dagars netto, då antal matgäster, rum och lokaler ska vara bestämt. Tillkommer deltagare skickas ytterligare en faktura efter bokningen ägt rum.

Övriga regler
Rökning och alkoholförtäring är inte tillåten i våra lokaler och rum/stugor.
Mellan 23.00 och 07.00 ska det vara tyst på området.

Sju dagar före ankomst
För att undvika missförstånd vill vi att ni via telefon eller e-post stämmer av nedanstående lista en vecka innan ankomst, annars fakturerar vi efter senast angivna uppgifter.

Vi vill stämma av:
• Exakt antal deltagare
• Eventuell specialkost
• Tid för ankomst
• Tid för avfärd
• Tider för måltider
• Om ni vill beställa städning eller städa själva
• Behov av teknisk utrustning

Varmt välkomna!

Reglerna gäller från och med 2018-01-01