Terms and conditions

Bokningsregler för grupper

Bokningsregler för grupper

(Grupper med +10 personer)

Booking and Confirmation

Vid beställning skall du uppge:

 • Gruppens och kontaktpersonens kontaktuppgifter.
 • Ankomst- och avresedatum.
 • Antalet deltagare
 • Vilka ev. måltider som önskas
 • Ev. önskemål om aktiviteter
 • Vilka lokalbehoven är
 • Hur betalning skall ske
 • Om ni vill beställa städning eller städa själva.

Bekräftelse av bokningen sker skriftligt via mail
Bokningen är bindande för båda parter när bokningen har bekräftats av kunden.

Arrival and departure

De hyrda rummen/stugorna disponeras från 15:00 ankomstdagen. På avresedagen skall rummen/stugorna vara städade och utrymda senast kl 12.00 om inget annat är överenskommet.

Lokaler

Gruppen disponerar endast de lokaler som bokats i förväg.
Lokalerna skall vara städade och utrymda senast kl.15.00 avresedagen.

Servering

Är servering beställd ska antalet matgäster och allergier anges senast två veckor före ankomst. Det antal som då anges är det lägsta antalet vi tar betalt för.

Cleaning

Gruppens ledare ansvarar för att rum och lokaler som används är välstädade. Städmaterial och städinstruktioner finns i respektive stuga/rum. Avprickningslista går att få i receptionen.

Städning och lakan ingår inte i logipriset men går att hyra på gården.
Cleaning by staff upon leaving can be added at any time prior to departure and is 550 Kr per cottage and 150 Kr per room in the hostel.
Failure to pass the cleaning inspection will result in a fine of 1 500 Kr

Gällande Masmästaren kostar bokad städ 350 kr/timma. Icke bokad städ kostar 400 kr/timma.

Cancellation

Avbokning ska göras senast 60 dagar före ankomst därefter tas avbokningsavgift ut enligt nedan:

 • Avbokning 60 till 30 dagar innan ankomst – Vi debiterar 30% av totalbeloppet
 • Avbokning 29 till 14 dagar innan ankomst – Vi debiterar 50% av totalbeloppet
 • Avbokning 13 till 0 dagar innan ankomst – Vi debiterar hela kostnaden

Skada

Uskavigården svarar för dig och dina ägodelar endast om skada vållats av vår personal.
Vid skadegörelse bli gruppen ersättningsskyldig. Uskavigården har rätt att avvisa de grupper som stör lugn och ordning.

Pets

Pets are only allowed in specific cottages/rooms. Pets are to be kept on leach while on the grounds

Kvarglömt

Kvarglömda saker och kläder förvaras en månad på Uskavigården. Därefter skänks de till välgörenhet.

Payment

Uskavigården fakturerar i regel 7 dagar innan ankomst, med 10 dagars netto, då antal matgäster, rum och lokaler ska vara bestämt. Tillkommer deltagare skickas ytterligare en faktura efter bokningen ägt rum. Vi fakturerar via Fortnox Finance, vilket innebär att det automatiskt skickas ut påminnelsefaktura och vidare till inkasso om betalning ej mottages inom avtalad tid. Dröjsmålsräntan är 8 %.

Other rules

Consumption of alcohol is not allowed on grounds. Smokers are refereed to designated areas
Between 11 pm and 7 am it is to be quiet and calm on the grounds

Sju dagar före ankomst

För att undvika missförstånd vill vi att ni via telefon eller e-post stämmer av nedanstående lista en vecka innan ankomst, annars fakturerar vi efter senast angivna uppgifter.

Vi vill stämma av:

 • Exakt antal deltagare
 • Eventuell specialkost
 • Tid för ankomst
 • Tid för avfärd
 • Tider för måltider
 • Om ni vill beställa städning eller städa själva
 • Behov av teknisk utrustning

We hope you enjoy your stay

Reglerna gäller från och med 2021-01-01