Bibel- och bönedagMedverkande

Mats Larsson, Bibellärare på Götabro, Björn Särlén, styrelseledamot i Kristna Ashramrörelsen och Ulrika Sundström, Lovsångsledare i Korskyrkan Karlstad

9.30 – Välkomstfika
10.00 – Lovsång/Bibelundervisning och bönegemenskap
12.30 – Lunch
13.30 – Lovsång/Bibelundervisning och bönegemenskap
16.00 – Avslutningsfika

Anmälan till Anna-Lena Skårsjö 073 699 81 51 eller annalena.skarsjo@gmail.comKostnad: 250 kr för mat och fika + kollekt
Bibel- och bönedag

Medverkande

Mats Larsson, Bibellärare på Götabro, Björn Särlén, styrelseledamot i Kristna Ashramrörelsen och Ulrika Sundström, Lovsångsledare i Korskyrkan Karlstad

9.30 – Välkomstfika
10.00 – Lovsång/Bibelundervisning och bönegemenskap
12.30 – Lunch
13.30 – Lovsång/Bibelundervisning och bönegemenskap
16.00 – Avslutningsfika

Anmälan till Anna-Lena Skårsjö 073 699 81 51 eller annalena.skarsjo@gmail.comKostnad: 250 kr för mat och fika + kollekt