Uppbyggelsehelg på Uskavi den 4 -5 augusti.
Tema: Bönen och lovsången

Andlig fördjupning handlar om vår personliga erfarenhet och hållning till det heliga – till Gud.
Uskavi vill vara med och skapa utrymme för stillheten och det inre lyssnandet. Andlig fördjupning
handlar om att stanna upp och reflektera över vår tro och vårt liv. Under helgen får vi dessutom
tillfälle till två seminarier för att ta del av vägledning och ge vår lovsång till Gud.

4/8 – Seminarium – Tillbe och ära gud genom lovsång
Tid: 15.00
Medverkande: Eric Lagerström

4/8 – Seminarium – Bönen möjligheter
Tid: 16.30
Medverkande: Magnus Kronberg

4/8– Musik vid Usken – Lovsångsgudstjänst
Tid: 19.00
Plats: Kyrkan
Medverkande: Eric Lagerström med gäster

5/8 – Gudstjänst
Tid: 11.00
Plats: Kyrkan
Ansvarig: Magnus Kronberg