Missionshuset

1 januari 2018 tar Uskavigården över driften av Öskeviks Missionshus, som ligger 3,5 km söder om Uskavi.

Lokalen kommer att gå att hyra för grupper och privatpersoner. Arrangemang från Uskavigården kommer att hållas här under lågsäsong.

Vi ser fram emot att utveckla vår verksamhet och finnas för bygden runt Usken.

 

För att hyra lokalen under 2018 och framåt, kontakta Uskavigården,